เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากมีเว็บไซต์ และปริมาณข้อมูลไม่มากนัก อาจจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว หรือร้านค้าที่มีขนาดเล็กที่มีสินค้าไม่มากนัก

 • Disk Space 300 MB
 • Free Domain .com .net .org .info
 • Data Transfer 10 GB
 • ราคา 1,500 บาท/ปี
WEB HOSTING Personal Plan
เนื้อที่เก็บข้อมูลทั้งหมด? 300 MB
ปริมาณโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน(Data Transfer) 10 GB
จำนวนอีเมล์(E-mail Account) Unlimited
ติดตั้ง(Install) Free
โดเมนย่อย(Sub-domain) Unlimitted
ฐานข้อมูล(MYSQL Database) 1
FTP Account Unlimited
ระบบปฎิบัติการ(OS System) Linux
ระบบควบคุม(Control Panel) DirectAdmin
PHP, Perl, CGI, SSI, Flash, Shockwave Yes
MYSQL 5 Yes
phpMyAdmin 3.1.3.2 Yes
ฟรีโดเมนเนม .com .net .org .biz .info (.co.th .in.th + 600 บาท/ปี) Yes
ติดตั้งฟรีโปรแกรม Open Source, CMS, Forum, Blog Yes

เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก มีเว็บเพจที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น เว็บเพจที่มีการใช้รูปภาพในการแสดงข้อมูลสินค้า และเว็บท่องเที่ยวที่นำเสนอรูปภาพ Image นำเสนอการท่องเที่ยว เป็นต้น

 • Disk Space 500 MB
 • Free Domain .com .net .org .info
 • Data Transfer 20 GB
 • ราคา 2,000 บาท/ปี
WEB HOSTING Business Plan
เนื้อที่เก็บข้อมูลทั้งหมด? 500 MB
ปริมาณโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน(Data Transfer) 20 GB
จำนวนอีเมล์(E-mail Account) Unlimited
ติดตั้ง(Install) Free
โดเมนย่อย(Sub-domain) Unlimitted
ฐานข้อมูล(MYSQL Database) 1
FTP Account Unlimited
ระบบปฎิบัติการ(OS System) Linux
ระบบควบคุม(Control Panel) DirectAdmin
PHP, Perl, CGI, SSI, Flash, Shockwave Yes
MYSQL 5 Yes
phpMyAdmin 3.1.3.2 Yes
ฟรีโดเมนเนม .com .net .org .biz .info (.co.th .in.th + 600 บาท/ปี) Yes
ติดตั้งฟรีโปรแกรม Open Source, CMS, Forum, Blog Yes

เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กหรือร้านค้าขนาดกลาง มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นและที่มีปริมาณการเก็บข้อมูลมากขึ้นพอสมควร เช่นระบบขายสินค้าอีคอมเมิร์ซ ที่มีการใช้รูปภาพในการแสดงข้อมูลสินค้าจำนวนมากกกว่า มีการนำเสนอรูปภาพ Image และวีดีโอ VDO

 • Disk Space 1000 MB
 • Free Domain .com .net .org .info
 • Data Transfer 50 GB
 • ราคา 2,500 บาท/ปี
WEB HOSTING Corporate Plan
เนื้อที่เก็บข้อมูลทั้งหมด? 1 GB
ปริมาณโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน(Data Transfer) 50 GB
จำนวนอีเมล์(E-mail Account) Unlimited
ติดตั้ง(Install) Free
โดเมนย่อย(Sub-domain) Unlimitted
ฐานข้อมูล(MYSQL Database) 1
FTP Account Unlimited
ระบบปฎิบัติการ(OS System) Linux
ระบบควบคุม(Control Panel) DirectAdmin
PHP, Perl, CGI, SSI, Flash, Shockwave Yes
MYSQL 5 Yes
phpMyAdmin 3.1.3.2 Yes
ฟรีโดเมนเนม .com .net .org .biz .info (.co.th .in.th + 600 บาท/ปี) Yes
ติดตั้งฟรีโปรแกรม Open Source, CMS, Forum, Blog Yes

เหมาะกับองค์กรหรือร้านค้าขนาดใหญ่ มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนและที่มีปริมาณการเก็บข้อมูลสูง เช่นระบบขายสินค้าอีคอมเมิร์ซ ที่มีการใช้รูปภาพในการแสดงข้อมูลสินค้าจำนวนมาก มีการนำเสนอรูปภาพ Image และวีดีโอ VDO

 • Disk Space 3000 MB
 • Free Domain .com .net .org .info
 • Data Transfer 100 GB
 • ราคา 5,500 บาท/ปี
WEB HOSTING Corporate Plan
เนื้อที่เก็บข้อมูลทั้งหมด? 3 GB
ปริมาณโอนถ่ายข้อมูลต่อเดือน(Data Transfer) 100 GB
จำนวนอีเมล์(E-mail Account) Unlimited
ติดตั้ง(Install) Free
โดเมนย่อย(Sub-domain) Unlimitted
ฐานข้อมูล(MYSQL Database) 1
FTP Account Unlimited
ระบบปฎิบัติการ(OS System) Linux
ระบบควบคุม(Control Panel) DirectAdmin
PHP, Perl, CGI, SSI, Flash, Shockwave Yes
MYSQL 5 Yes
phpMyAdmin 3.1.3.2 Yes
ฟรีโดเมนเนม .com .net .org .biz .info (.co.th .in.th + 600 บาท/ปี) Yes
ติดตั้งฟรีโปรแกรม Open Source, CMS, Forum, Blog Yes